Veskos Oy

Käyntiosoite
Savenvalajantie 3
85500 NIVALA
Puhelin 08-442 750
044-259 3000
Y-tunnus 0988601-2
Toimiala

Teknistä testausta, teknistä analysointia

Kuvaus

Dymatronic Oy on ATK- ohjelmistojen tuotekehittäjä. Dymatronic on erikoistunut mm. tietokonepohjaisiin jarrutestausjärjestelmiin ja– laitteisiin. Yritys suunnittelee ja asentaa ohjausjärjestelmät ja automaatiolaitteita moniin kohteisiin, myös mittatilaustöinä. Dymatronic Oy valmistaa myös jarrudynamometrien ohjausautomatiikkaa ainoana valmistajana Suomessa. Tuotteitamme mm: jarrutestausjärjestelmä, dymatic 200 PCW, automaatio sovellukset, hydraulinen kuormituslaite, Wlan, vaihtotelat, automat.

Lisätietoa

Dymatronic Oy on jo vuodesta 1995 lähtien huolehtinut suomalaisten yhteistyökumppaneidensa jarruteknisten testauslaitteiden ja -järjestelmien toteutuksista.

Dymatronic Oy:n toimitilat sijaitsevat Pohjois-Pohjanmaalla Nivalassa, hyvien liikenneyhteyksien päässä


LAATU JA YMPÄRISTÖ

Laatu

Olemme rakentamassa itsearviointiin perustuvaa laatumallia eurooppalaisen EFQM-mallin mukaisesti. Kyseinen malli on yrityksemme kannalta joustava ja mahdollistaa jatkuvan kehittymisen ja tuotteiden parantamisen itsearvioinnin pohjalta.

Suomessa laatujärjestelmän toimivuutta arvioidaan EQA (European Quality Award) -laatukilpailulla. EFQM-mallin keskeiset periaatteet ovat:

tuloshakuisuus
asiakassuuntautuneisuus
johtajuus ja päämäärätietoisuus
prosesseihin ja faktoihin perustuva johtaminen
henkilöstön kehittäminen ja sitouttaminen
jatkuva oppiminen, parantaminen ja innovatiivisuus
kumppanuuksien kehittäminen
yhteiskunnallinen vastuu

Ympäristö

Ympäristöjärjestelmä on laatujärjestelmän ohella PK-yrityksen kansainvälisen kilpailukyvyn edellytys. Ympäristönhallintajärjestelmämme on rakennettu EMAS:in, Eco-Management and Audit Scheme -ympäristönhallintamallin, mukaan.

Yrityksen ympäristönhallinta toteutetaan ympäristöpolitiikalla, ympäristöohjelmalla ja -hallintajärjestelmällä toimintaansa suhteutettuna. Ympäristötyön tulee olla systemaattista, säännöllistä ja objektiivista, ja yleisölle tulee antaa avointa tietoa yrityksen harjoittamasta ympäristötyöstä.


Yhteyshenkilöt

Myynti - Ohjelmistokehitys
Jarno Saukonoja
(08) 442 750
044 259 3000
etunimi.sukunimi@dymatronic.com
Varaosamyynti - Laskutus - Hankinnat - Huolto
Juhani Halonen
(08) 442 750
044 359 3001
etunimi.sukunimi@dymatronic.com
Paineanturit - DySOS ohjelmat - Mikrotuki
Ari Järvi
(08) 442 750 etunimi.sukunimi@dymatronic.com
Asennus ja huolto (08) 442 750
044 359 3001
info@dymatronic.com
Yritysjohtaja
Veijo Koljonen
(08) 442 750 etunimi.sukunimi@dymatronic.com

Toimipaikat

Dymatronic Oy Savenvalajantie 3 85500 NIVALA
Veskos Oy Savenvalajantie 3 85500 NIVALA